Enebakk kommune starter influensavaksinering til prioriterte grupper i uke 41. Vi har satt av mandag 11. og tirsdag 12. oktober til vaksinering i Herredsstyresalen. Passer ingen av dagene, kan du kontakte fastlegekontoret ditt etter uke 41 for å avtale vaksinering.

Du må selv bestille time til vaksinering i Herredsstyresalen 11. og 12. oktober på www.helsenorge.no

 • Når du skal bestille time til influensavaksine på helsenorge.no og du kun får opp bestilling til fastlege som valg, må du velge avbryt, for deretter å trykke på bestill time på nytt. Du vil da få det riktige oppsettet og du kan da velge hva/hvem du vil bestille time til.

 

Trenger du hjelp til timebestilling, send oss en epost på: influensavaksine@enebakk.kommune.no
Eller du kan ringe: 64 99 20 30.
Våre telefontider er mandag til torsdag kl. 08:30-11:30 og kl. 12:30-14:30, fredag kl. 08:30-12:00, fra og med tirsdag 28. september til og med fredag 15. oktober. 

For risikogruppene er det viktig å vaksinere seg mot influensa i 2021. Vi er mer utsatt for alvorlig influensasykdom i år, fordi influensasesongen i 2020 uteble. Vi har derfor svakere immunforsvar mot influensa enn før.

Vaksine mot Covid-19 har ingen innvirkning mot influensa, da det er helt ulike virus. Det må gå minimum 7 dager mellom ulike vaksinetyper. Dette gjelder også skolevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen er gratis for målgruppene.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

 

Prioriterte grupper for influensavaksinasjon etter FHI’s prioritering:

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 

 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

 • Andre målgrupper:
 • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser