I løpet av uke 20 (fra og med mandag 13.05.19) trapper psykisk helse- og rustjeneste opp driften for fullt igjen etter brannen i Familiens hus.

Tjenesteutøvelsen foregår utfra midlertidige lokaler.

Tjenestemottakere må derfor fortsatt avtale med sine terapeuter/primærkontakter hvor de skal møte opp fra gang til gang.