Skolehelsetjenesten begynner i disse dager å trappe opp igjen aktivitet, etter anbefaling fra Helsedirektoratet.
For mer informasjon om Skolehelsetjenestens aktivitet og tilbud pr. i dag – se skolens nettside, som oppdateres fortløpende.
Her finnes også kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen.

Skolehelsetjenesten i Enebakk