Statens Vegvesens utførende entreprenør, Veidekke Industri AS, har blitt pålagt å frese og asfaltere denne vegen på natterstid.

Tidsrom:
Oppstart 4. juni, antatt 5-6 netter, arbeidstid er kl. 20:00-06:00
Deretter fra 5. august, uke 32-33, arbeidstid  er kl. 20:00-06:00

Arbeidet vil medføre en økt støybelastning i perioden mens arbeidet pågår. Vi tar forbehold om uforutsette hindringer som maskinhavari, regnværog lignende som kan medføre endringer i fremdriftsplanen.

Vi beklager den ulempe dette arbeidet måtte påføre beboerne langs strekningen.

Logo - Veidekke