For å ivareta 1.trinnselevene som skal ha 12 timer gratis kjernetid i SFO fra august 2022 har kommunen følgende tilbud:

Helplass: Ingen ekstra betaling for de helåpne dagene
Morgenplass med gratis kjernetid: 3 hele dager uten ekstra betaling for de helåpne dagene
Ettermiddagsplass med gratis kjernetid: 3 hele dager uten ekstrabetaling for de helåpne dagene
Kun gratis kjernetid: 2 hele dager uten ekstra betaling for de helåpne dagene
Enkeltdager i tillegg: Kr. 276,- pr dag


Foresatte må gå inn i Visma fullversjon og melde elevene på tilbudet.
Skal dere ikke ha opphold før skolestart, setter dere 17.08.22 som oppstart.