Det er ikke kjent at coronaviruset som har oppstått i Kina har kommet til Norge.  Enebakk kommune har som andre kommuner mottatt informasjon fra helsemyndighetene om hvordan vi best kan beskytte oss mot smitte.   For å være best mulig forberedt gir helsemyndighetene ut følgende råd:

Råd for å forhindre smitte:

De to viktigste rådene for å redusere risiko for smitte vil være å hoste i albuekroken eller i et papirlommetørkle som du kaster etter bruk.  Og i tillegg vaske hendene ofte og grundig, altså god håndhygiene. Har du ikke mulighet for å vaske deg så er hånddesinfeksjon (håndsprit) et godt alternativ hvis du for eksempel er ute og reiser. Disse rådene er viktige både i forhold til coronavirus og generelt for andre luftveisvirus.

Hvis du tror du er smittet av coronavirus:

Hvis du har vært i Wuhan eller andre deler av Hubei-provinsen de siste 14 dagene eller hatt nærkontakt med noen som har vært der, bør du kontakte fastlege eller legevakt hvis du får symptomer forenlig med coronavirussykdom.  Symptomer på coronavirussykdom kan være feber, sår hals, pustevansker og/eller hoste. Legen vil vurdere prøvetakning og eventuell behandling.

Telefonnummeret til legevakt er 116 117 

Ikke møt opp direkte hos fastlege eller legevakt, men ta kontakt på telefon.  

Har du vært ute og reist?

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler ikke helsesjekk ved innreise til landet. Dette er i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).  Den viktigste årsaken til at vi ikke anbefaler helsesjekk ved innreise, er at det kan ta opptil to uker fra du er smittet til du får symptomer. Slik testing har ikke vist seg å være effektivt.

Se også Folkehelseinstituttets informasjonsside om Coronaviruset