Det er opprettet midlertidige lokaler for Helsestasjonen i Enebakk kommune fra torsdag 02.05.2019. Barn opptil 1 år vil bli prioritet, og det må regnes med redusert drift frem til sommeren. Grunnet manglende lokaler, har vi opprettet helsestasjonsdrift på to ulike steder:

  • Barn som tilhører Flateby og Kirkebygda kan benytte midlertidige lokaler til helsestasjon på Nordby barneskole i Rælingen kommune.
  • Barn som tilhører Ytre Enebakk benytter midlertidige lokaler i 2 etg. Ignagard sykehjem, (adm. inngang) Kirkebygda.

Helsekontroller og vaksinasjon skjer etter avtale: Ta kontakt med helsestasjonen på epost: helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er oppe og går fra tirsdag 30.april. Avtalte konsultasjoner går som vanlig. Jordmor har fått kontor i 1.etasje på Ignagard. Inngang Rehabilitering og Friskliv. Følg skilting.
Lokalene ligger vis à vis Rådhuset. Det vil bli hengt opp lapper som viser veien til jordmors kontor. Det er foreløpig noe utstyr som mangler, så derfor er det viktig at dere har med papirene og urinprøve!

Psykolog, Familieterapeut og psykiatrisk sykepleier

Har du en timeavtale med psykolog/familieterapeut/psykiatrisk sykepleier? Det vil fortløpende bli tatt kontakt for ny timeavtale. Har du noen spørsmål, ta kontakt med helsestasjonen pr epost.

Helsestasjon for ungdom

Det vil bli gjennomført Helsestasjon for ungdom førstkommende torsdag 02.05.2019 fra 14:00-17:00 på Ignagaard sykehjem v/ jordmors kontor i 1.etg. Lokalene ligger vis a vis Rådhuset. Det vil være skiltet. Helsestasjon for ungdom ved Mjær vil utgå i mai.

HPV-vaksinasjon

HPV-vaksinasjon vil bli gjennomført ved Helsestasjon for ungdom torsdag 02.05.19, 07.06.19, 15.08.19 og 29.08.19 fra kl.14:00-17:00. Dette etter opprinnelig plan (se kommunens nettsider for datoer).

Vi beklager ulempene dette medfører, og ber om forståelse.