Helsepersonell ved enhet Helse barn og unge deltar i arbeidet rundt koronavirusutbrudd. Dette medfører at skolehelsetjenesten har svært redusert kapasitet.

Helsestasjonen vil fra mandag 16. mars prioritere oppfølging av barn fra 0-15 måneder, samt gravide.

Alle grupper ved helsestasjonen utgår. Psykologtilbudet, familieterapitilbudet og ruskontrakter går som vanlig inntil videre.

Barn, ungdom og voksne med influensasymptomer skal ikke møte opp ved helsestasjonen.

Du kan kontakte helsestasjonen på epost: helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Klikk her for å komme til helsestasjonens nettsider