Søknadsfrist til hovedopptaket er innen 1. mars 2019. 

 

• Søknad må være inne innen 1 mars, altså må den være registrert senest 28. februar kl. 23:59
• Åpne denne siden: http://www.enebakk.kommune.no/barnehageopptak.350655.no.html
• Klikk på linken til barnehageportalen
• Klikk videre på "barnehage"
• Følg anvisningene videre i søknadsprosessen