Vedrørende innskriving for nye førsteklassinger og foreldremøter for foresatte:

Når situasjonen vedrørende koronaviruset gir rom for det vil skolene kalle inn til innskriving for nye førsteklassinger og foreldremøter.

Mer info vil komme på skolens og kommunens hjemmeside så fort det blir avklart.