STØNAD TIL SPESIELLE TILTAK

Med spesielle tiltak menes aktivitet som ikke inngår i organisasjonens ordinære drift. Slik aktivitet kan være stevner, konserter, utstillinger, kulturkvelder osv.

Det gis ikke støtte til offentlige fester eller arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning, eller til individuelle deltageravgifter og reiseutgifter i egenregi til ulike treningsleir og lignende.

 

Det finnes ikke et bestemt skjema for denne typen søknader slik at søknaden fremmes i brevform/epost. Det er ingen bestemt søknadsfrist, men søknaden skal fremmes i god tid før arrangementet skal avvikles. Søknaden må inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er, når skal arrangementet avvikles, et budsjett som viser utgifter og inntekter, og en finansieringsplan.

 

TILTAK TIL INTEGRERING OG BARN/ UNGE UTENFOR FASTE AKTIVITETER

Her menes tiltak som skiller seg klart ut som en egensatsing rettet mot målgruppen. Det kan være kulturkvelder rettet mot minoriteter eller aktivitetsgrupper med særskilt tilrettelegging.

 

Det finnes ikke et bestemt skjema for denne typen søknader slik at søknaden fremmes i brevform/epost. Det er ingen bestemt søknadsfrist, men søknaden skal fremmes i god tid før aktiviteten igangsettes. Søknaden må inneholde opplysninger om målgruppen, aktiviteten og enkelt budsjett som viser utgifter og inntekter.

 

KULTURSTIPEND

Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk, og skal benyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

 

Det finnes et bestemt søknadsskjema, og det kan søkes en gang i året.

http://www.enebakk.kommune.no/getfile.php/3485721.2289.ayeewdrsfd/kulturstipend.doc.as.pdf

Søknadsfrist 25. mars 2018.