For deg som ønsker 1. dose koronavaksine

Enebakk kommune har avsluttet massevaksinering av voksne over 18 år.
Har du ombestemt deg og likevel ønsker vaksinedose 1, kan du henvende deg til koronavaksinering i Ski eller Lillestrøm.

Ski:
Telefon 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-11.20 og 12.00-14.30.

Lillestrøm:
Telefon 940 07 002 / bookingstotte@lillestrom.kommune.no 
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-16.00.

Dose 3 - Alvorlig svekket immunforsvar

Enebakk kommune tilbyr 3. dose til voksne over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar. Begge typer mRNA-vaksine brukes, uavhengig av hvilken vaksine som er gitt tidligere. Det må gå minimum 4 uker mellom 2. og 3. dose.

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Siden dette kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:
  Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e- resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
  Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Dersom du er i en av disse gruppene ta kontakt på koronavaksine@enebakk.kommune.no eller
Telefon 64 99 22 15 i telefontiden mandag, onsdag og fredag kl. 08.30-12.00.
Dokumentasjon må tas med til vaksinering.

Barn: Vurdering om en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar tas av barnelege.