Koronatelefon

Enebakk kommune har egen koronatelefon. Har du spørsmål vedrørende koronaviruset kan du ringe:

  • tlf.: 940 18 300, mandag - tirsdag - torsdag - fredag kl. 12-15.

Testing

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.
Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. 

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfri. 

 

Hvordan får du testet deg

Hovedregelen er at fastlege henviser til testing for innbyggere i Enebakk kommune. I tillegg til å vurdere om symptomene fyller kriteriene for testing som er satt av Folkehelseinstituttet kan legen vurdere hvem som trenger medisinsk oppfølging før resultatet av testen er klart, eller om symptomene kan være tegn på annen sykdom som trenger behandling.

Dersom du har luftveissymptomer og ikke får tak i fastlegen kan du kontakte kommunen for testing ved å ringe koronatelefonen 940 18 300.

Testing av innbyggere i Enebakk foregår på egen teststasjon. Det er satt opp telt for å hindre innsyn ved prøvetakingen. Teststasjonen er lokalisert i Kirkebygden på parkeringsplassen nedenfor det gamle Herredshuset, Ignaveien 16, se egen skiltning. Du kan se kart og finne veibeskrivelse i Google maps

Du vil bli oppringt for avtale og får et oppmøtetidspunkt, som regel samme dag eller neste arbeidsdag. Testingen er organisert for å hindre køproblemer og venting, og selve testen tar ca. 2 minutter. 

Det er ikke mulig å møte opp for testing uten avtale.

Prøvesvar

Testen analyseres ved AHUS, og prøvesvar blir tilgjengelig på https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar. 

Prøvesvar foreligger etter 1-3 dager. Ved innlogging med elektronisk ID får man tilgang til prøvesvar for seg og sine barn. Ved positivt svar blir man kontaktet for en smitteoppsporing og informasjon om hvordan man skal forholde seg.

Vi forholder oss til de rådene som til enhver tid gis av Folkehelseinstituttet om testkriterier, isolasjon for smittede og karantene/andre forholdsregler for nærkontakter.