Det pågår for tiden et utbrudd av koronavirus- covid19. Med bakgrunn i dagens kunnskap og erfaringer fra andre land anser Folkehelseinstituttet at det ikke er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager. Hittil er det svært få barn som har fått påvist koronavirus. Hos de aller fleste er sykdommen mild. Alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos eldre personer og personer med underliggende sykdommer.

Folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no oppdateres jevnlig, og for å holde seg oppdatert kan disse sidene sjekkes jevnlig.

 

Stenging og andre restriksjoner

Enebakk kommune følger nasjonale råd. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke stenging av skoler og barnehager pr i dag. Dagens kunnskap og erfaringer fra andre land gir ikke grunnlag for å si at å stenge barnehager og skoler har betydning for smittespredningen i samfunnet. Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Inntil videre anbefales ikke avlysning av undervisning.

 

Skoleturer og andre reiser

Utdanningsinstitusjonene bør nøye vurdere om de skal arrangere utenlandsturer for elever/studenter. Man må blant annet vurdere smittesituasjonen på stedet, helsetjenestens kapasitet, restriksjoner på reiser og bevegelser på stedet, og om utbyttet av reisen vil bli like stort (museer med videre kan være stengt).

Se ellers folkehelseinstituttets reiseråd

Her finner du Folkehelseinstituttets reiseråd

 

Hvordan kan man forbygge smitte

God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. Et annet råd som kan forebygge luftveisinfeksjoner, er å unngå å røre ved ansiktet eller øynene, og å unngå tett kontakt med syke mennesker.

Se hygeineråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen

 

Råd for de som kan ha vært utsatt for smitte

Alle som har vært i et område med vedvarende spredning med covid-19  skal holde seg hjemme i 14 dager.  Dette omfatter å ikke gå på skole eller jobb, ikke ta offentlig transport og unngå reiser.  I det hele tatt å unngå steder hvor man lett kommer i kontakt med andre.  Ved utvikling av symptomer skal man ta kontakt med fastlege eller legevakt (tlf. 116 117) per telefon for råd og eventuell testing.  Symptomer på koronavirusinfeksjon kan være feber, hoste eller tungpust.

Dette rådet gjelder kun den eller de personene som faktisk har vært i et område med vedvarende spredning, og ikke personens familie osv. Egne karanteneregler gjelder ved påvist smitte.

Hvilke områder som er betegnes som områder med vedvarende spredning finners du på folkehelseinstituttets hjemmesider.

Generelt gjelder rådet om at man uansett ikke går på jobb eller på skole dersom man er eller føler seg syk, og holder seg hjemme til man har blitt frisk igjen.

 

Råd ved påvist sykdom

Barn, elever eller ansatte som får påvist coronavirus vil bli fulgt opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer.

 

Har du behov for informasjon?

Helsedirektoratet har opprettet en publikumstelefon for spørsmål: 815 55 015. Du finner mer informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider, www.fhi.no.

 

Snakk med barna

Barnehager og skoler bør forøvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Her er spørsmål og svar du kan bruke når du snakker med barna.

Her kan du se en film om hvordan du snakker med barna om koronaviruset. (Helsedirektoratet/Youtube)

 

Enebakk kommune følger situasjonen tett i samråd med nasjonale myndigheter, og er godt forberedt. Ved å følge Folkehelseinstituttets råd kan vi alle bidra til å begrense smitte i befolkningen og frykt hos barna våre.  Enebakk kommune har også opprettet en egen informasjonstelefon som er åpen på dagtid (08-15): 940 18 300

 

Vennlig hilsen

 

Lars-Erik Fikke                                                                         Kurt Hetland

Smittevernlege                                                                         Kommuneoverlege