Etter koronautbruddet er nå alle avdelinger på Kopås friskmeldt og det arbeides med å klargjøre for vanlig drift og en mer normal hverdag for beboere og ansatte.

Situasjonen har vært tøff å stå i både for beboere, pårørende og ansatte. Spesielt går tankene til de som har mistet noen som følge av covid-19.

Kopås sykehjem har til nå hatt 6 dødsfall relatert til viruset. Før helgen døde en beboer som ble smittet med koronavirus i april, og det kan ikke utelukkes at dødsfallet var relatert til covid-19.

I det videre arbeidet på sykehjemmene vil opprettholdelse av smitteverntiltak være hovedfokus. Informasjon om besøk ved sykehjemmene vil komme så snart den nasjonale veilederen og retningslinjer er på plass.

Kristian Kamben,
Sykehjemslege
Kopås og Ignagard

 

I forbindelse med nasjonaldagsfeiring søndag 17. mai vil vi minne om at det er svært viktig at vi overholder retningslinjene fra Folkehelseinstituttet både når det gjelder avstand til hverandre, antall personer samlet og smittevern generelt.

Dette betyr at samlinger med inntil 20 personer i privat regi er innenfor, men at disse 20 skal holde 1 meter avstand.

Er du syk – bli hjemme!

 

Du kan lese programmet for 17. mai-feiringen i Enebakk, på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/program-for-17-mai-med-teksten-til-ja-vi-elsker.6311043-312733.html

Enebakk kommune ønsker alle innbyggere en god helg, og en hyggelig feiring av Norges nasjonaldag.