Alle skoler og barnehager med tilknytning til Flateby er derfor satt i rødt nivå. Alle tiltak vurderes fra time til time ut i fra utvikling i smitteomfang.
Vurderingene gjøres i samråd med Folkehelseinstituttet og ut i fra nasjonale råd og veiledere.

Tiltaksbyrden i skoler og barnehager skal hele tiden være så lav som mulig slik at flest mulig får et best mulig tilbud til enhver tid.

I forbindelse med smitte på Hauglia skole og barnehage får vi en del spørsmål angående testing av barn.

Det er full anledning til å teste barn også om de ikke har symptomer.
Det er viktig at man oppsøker lege dersom barna er så syke at de trenger legetilsyn.

Testing av barn kan bestilles her.

 

Olav Gjesdahl Weng
kommunalsjef
Enebakk kommune