Til deg som arbeidsgiver:

Flere bedrifter sliter på grunn av koronasituasjonen. Vi vil hjelpe og være til disposisjon for dere.

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset:
Informasjon om Koronaviruset fra NAV

For informasjon om permitteringer som følge av koronaviruset les mer her:
Permittere ansatte som følge av koronavirus

Vi bistår også bedrifter på telefon ved usikkerhet eller hvis det er noe dere lurer på.
Informasjon om permitteringer og oppsigelser
Melding til NAV om masseoppsigelser

Her er en lenke til Regjeringens siste oppdaterte informasjon om koronaviruset:
Informasjon om Koronaviruset


Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb (Skatteetaten)
Du finner mer detaljer om ordningen på www.lonnstilskudd.no

Hilsen
NAV Enebakk

Direkte kontakt med markedskontakten:

Fred Are P Hopland: tlf. 920 31 409
NAV Enebakk
Epost: fred.are.hopland@nav.no