Mange bedrifter påvirkes av koronasituasjonen vi er i nå. For enkelte bedrifter kan dette føre til oppsigelse eller permitteringer av arbeidstakere

Det er viktig at du som arbeidstaker får registrert deg hos Nav og får søkt om dagpenger hvis du mister jobben eller permitteres.

Søknad om dagpenger:

Her finner du informasjonen om hvordan søke dagpenger:

Koronainformasjon fra NAV - klikk her