Enebakk kommune henviser til Helsedirektoratets vedtak om stenging og forbud mot ulike arrangementer og tilbud/aktivitet.

Enebakk kommune har full tillit til at frivillige lag og organisasjoner i Enebakk forholder seg til dette slik at alle planlagte arrangementer, aktivitet og møter som samler grupper av mennesker utsettes/avlyses. Dette kan få den konsekvensen at nødvendige årsmøter ikke kan avholdes som planlagt, og at frivillige lag/organisasjonene som skal søke de årlige drifts/vedlikeholdstilskuddene ikke har alle nødvendige dokumenter klare i tide.

Søknadsfristen er tidligere satt til 30. april 2020 men vil i år utsettes. Enebakk kommune kommer tilbake med ny informasjon om søknadsfrist.

All annen saksbehandling som skal foretas innenfor Kulturtjenestens samlede ansvarsområde gjennomføres som normalt.