Alle nye førsteklassinger vil få informasjon om innskriving innen utgangen av uke 10. Det er den enkelte skole som gir ut informasjon til foresatte.

Det opplyser kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Gjesdahl Weng.