Enebakk kommune sammen med Fylkesmannen inviterer til informasjonsmøte i Enebakk rådhus onsdag 21. juni. ki 1900 - 2030.
Bakgrunnen for informasjonsmøtet er de mange observasjonene gjort av ulv i Enebakk den siste tiden. Vi ønsker å informere om hvordan myndighetene følger med på situasjonen og hvordan man bør forholde seg dersom man skulle møte ulv. 
Dette er ikke et diskusjonsmøte for eller imot ulv, men det vil være mulig å stille spørsmål. 
Vi antar at det vil være stor interesse rundt møtet, så det er mulig lokalet vil bli fult. Informasjonsdelen av møtet vil også sendes på KommuneTV, slik at man kan følge med hjemmefra.