I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan for Enebakk kommune ønskes det innspill fra innbyggerne som kan bidra til å forbedre kommunens tjenester og ansvarsområder. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy og legger grunnlag for hva kommunen skal prioritere i årene framover. 

Undersøkelsen tar ca 5-10 minutter å gjennomføre. Undersøkelsen er anonym.

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for kommunal planlegging. Det er derfor også noen spørsmål knyttet til disse.

Undersøkelsen ligger her: https://forms.gle/eudAV7gYoQnGg8Ua

Frist for å svare på undersøkelsen er 16. februar.

Det vil også være mulig å komme med innspill og merknader direkte til forslag til kommuneplan, når disse dokumentene er på høring og til offentlig ettersyn. Dette kunngjøres på kommunens nettside og i Enebakk avis.