Søndag 24. januar ble det påvist 11 nye tilfeller av den engelske virusvarianten i Nordre Follo. Folkehelseinstituttet vurderer at sannsynligheten for videre spredning er stor, både innad i Nordre Follo og til omkringliggende kommuner. Det skriver regjeringen i en pressemelding. 

Lørdag vedtok derfor regjeringen kraftige tiltak i ti østlandskommuner. Det er mange som pendler mellom disse kommunene i jobbsammenheng og mobiliteten i området er høy.

Søndag 24. januar innførte regjeringen strenge tiltak i randsonekommunene til de ti kommunene. De 15 kommunene dette gjelder er: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

Tiltakene i de femten randsonekommunene blir i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene, men er ikke like strenge.

Du kan lese hele pressemeldingen fra regjeringen her

Regjeringen har i tillegg publisert spørsmål og svar på de kraftige tiltakene som gjelder ti kommuner, deriblant Enebakk kommune. 

Her finner du spørsmål og svar om de kraftige tiltakene som er innført i ti østlandskommuner fra lørdag 23. januar. Siden oppdateres fortløpende, skriver regjeringen.