Aksellastrestriksjoner innføres fra og med 29.3.2018 på alle kommunale veier i Enebakk

Lastbegrensning settes til 6 tonn fra og med denne dato. Det vil bli skiltet med begrensing 6 tonn på enkelte veistrekninger som er særlig utsatt.

For ytterligere innformasjon ta kontakt med kommunen.