Levering av landbruksplast på Heier Vegstasjon:
Fredag 24. mai kl. 08:00 - 20:00
Mandag 25. mai 09:00 - 17:00
Søndag 26. mai 09:00 - 17:00
Mandag 27. mai 08:00 - 20:00

Plasten vil bli hentet tirsdag 28. mai av Rødsrud Plastmottak i Rygge.
Plasten må være fri for jord, stein, tau, nett og andre fremmedelementer.

Plasten må sorteres i fire grupper:

  1. PP-sekk -storsekker – gjødselsekker - såkornsekker
  2. Rundballefolie
  3. Annen farget eller klar folie
  4. Plasthyler/kanner - sorteres hver for seg i storsekk
    - Plantevern - må være tomme, tørre og rene uten kork.
    - Oljekanner - må være tomme og med kork.
    - Hylser fra rundballeplast.

Garn/nett kan ikke leveres og må ikke ligge inni plasten.

Armert plast/presenning tas ikke imot.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Martin Opsahl, tlf.: 969 40 481 / Dag Snorre Andersson, tlf.: 969 40 480