Levering av landbruksplast på Heier Vegstasjon:Landbruksplast innsamling.jpg

  • Torsdag 27. mai kl. 08:00 – 20:00
  • Fredag 28. mai kl. 08:00 – 20:00
  • Lørdag 29. mai kl. 08:00 – 20:00

Plasten vil bli hentet mandag 31. mai av Rødsrud Plastmottak i Rygge.

Plasten må være fri for jord, stein, tau, nett og andre fremmedelementer.

Plasten må sorteres i fire grupper:

  1. PP-sekk - storsekker – gjødselsekker - såkornsekker
  2. Rundballefolie
  3. Annen farget eller klar folie     
  4. Plasthylser/kanner – sorteres hver for seg i storsekk

- Plantevern - må være tomme, tørre og rene og uten kork
- Oljekanner – må være tomme og med kork
- Hylser fra rundballeplast            

Garn/nett kan ikke leveres og må ikke ligge inni plasten!

Armert plast/presenning tas ikke imot!

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Martin Opsahl, tlf. 969 40 481 / Dag Snorre Andersson  tlf. 969 40 480