Levering av landbruksplast på Heier Vegstasjon:Landbruksplast innsamling.jpg

 • Onsdag 18. mai kl. 08:00 – 20:00
 • Torsdag 19. mai kl. 08:00 – 20:00
 • Fredag  20. mai kl. 08:00 – 20:00
 • Mandag 23. mai kl. 08.00 – 20:00

Plasten vil bli hentet onsdag 24. mai av Rødsrud Plastmottak i Rygge.

Plasten må være fri for jord, stein, tau, nett og andre fremmedelementer.

Plasten må sorteres i fire grupper:

 1. PP-sekk - storsekker – gjødselsekker - såkornsekker
 2. Rundballefolie
 3. Annen farget eller klar folie     
 4. Plasthylser/kanner – sorteres hver for seg i storsekk
  • Plantevern - må være tomme, tørre og rene og uten kork
  • Oljekanner – må være tomme og med kork
  • Hylser fra rundballeplast            

Garn/nett kan ikke leveres og må ikke ligge inni plasten!

Armert plast/presenning tas ikke imot!

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Dag Snorre Andersson  tlf. 969 40 480