5 grep for økt hverdagsglede

Hverdagsglede handler mye om hva som skaper gode hverdagsopplevelser og at det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler ofte om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer.

Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i ca 2 til 2,5 timer.

Kursstart: Torsdag 23. april 2020
Kursdager: 23.04, 30.04, 07.05, 14.05, 28.05 og 04.06
Kl.: 13:00 - 15:00
Sted: Ignagard, Prestegårdsveien 6, 2. etg.
Kursholdere/påmelding: Ingjerd O. Andersson og Ingvild Moe Mæhlum
Enhet rehab/friskliv - frisklivssentralen@enebakk.kommune.no
Tlf./SMS: 948 85 419 / 452 37 374

Kursavgift: 250 kroner

Et løft i hverdagen

Kurset passer for folk flest over 18 år som ønsker et «løft» i hverdagen. Kursavgift 250 kr vil faktureres i etterkant. Bindende påmelding. Du bør kunne møte alle gangene for å få størst utbytte av kurset

Vi øver oss sammen:

Kurset tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede
  • å være oppmerksom
  • å være aktiv
  • å lære
  • å knytte bånd
  • å gi
Hverdagsglede - Fem trinn.png

Sammen skal vi utforske hvordan du kan bruke  disse fem grepene for økt hverdagsglede. I løpet av kurset vil du sette av tid til deg selv, og til aktiviteter som gir glede. Fordi glede smitte, vil det også kunne bidra til andres glede.

Meld deg på og få et løft!

Fortell kort om hvem du er, og hvorfor du vi delta på kurset.
Oppgi:

  • Alder og kjønn
  • Om du har gått på kurs hos oss tidligere
  • Telefonnummer og e-post
Logo Friskliv

Kontaktinformasjon:

Frisklivssentralen i Enebakk
Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Telefon: 948 85 419 / 452 37 374
E-post: frisklivssentralen@enebakk.kommune.no