Enebakk kommune inviterer både innenbygds og utenbygds lag til å leie halltid i kommunens haller og gymsaler.

Kommunen har i dag fire idrettshaller (Flatebyhallen, Enebakkhallen, Mjærhallen og YES hallen). I tillegg til tre gymsaler (Hauglia skole, Stranden skole og KIBUS skole).            

Ferdig utfylt søknad merkes med saksnummer 19/1239 og sendes innen 1. Mai 2019 til:

Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk,

eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Søknadsskjema - Halleie sesong 2019/2020 (.docx)