Har du lyst til å påvirke kulturlivet i kommunen?

Enebakk kulturforumKulturtjenesten (kultur, integrering og forebygging) ønsker å starte opp igjen Enebakk Kulturforum, et forum for samordning av kulturaktiviteter, idéutveksling og debatt innenfor kunst- og kulturfeltet. Det er ønskelig å sette fokus på hvordan vi kan utveksle kunnskap, erfaringer og ressurser innenfor kulturområdet i kommunen.

Har du interesse for kunst-  og kulturaktiviteter er du velkommen til et møte for å starte opp arbeidet med å etablere et nytt Enebakk Kulturforum. Vi trenger både gode ideer og personer til et styre.

Vi møtes i den nye "storstua" for kultur: Enebakk kultursal, tirsdag 25. august kl. 18:30

Enkel bevertning.

Velkommen!