I hht gravplasslovens § 23 inviteres tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Enebakk til et dialogmøte i forbindelse med planleggingen av en ny gravplass. I møtet vil det også bli gitt informasjon om et nytt seremonibygg og en drøfting av framtiden for Stranden bedehus:

Tirsdag 24. mai kl 18.30 på Flateby samfunnshus, Borgengrenda 1, Flateby

Alle interesserte er velkomne til å få en orientering om prosjektet og med mulighet til å komme med innspill til videre planlegging.

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom gravplassforvaltningen i Enebakk og Enebakk kommune