Kulturtjenesten ønsker med dette å invitere til et åpent informasjonsmøte for lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk

 

 

MANDAG 13.MARS KL 18.30

I RÅDHUSETS HERREDSTYRESAL

 

 

Det vil bli gitt informasjon om tilskuddsordninger, søknadsskjemaer og søknadsfrister.

I tillegg ønsker vi å komme i dialog med kommunens kulturliv med tanke på høstens kulturdager, og å gi litt generell informasjon om hva kulturtjenesten skal jobbe med igjennom 2017.

 

Påmelding til møte gjøres til jane.enersen@enebakk.kommune.no senest torsdag 9.mars.