For en tid tilbake sendte Enebakk kommune et brev til grunneiere i Enebakk som eier en eiendom som har et kulturminne eller er å betrakte som et kulturmiljø. I etterkant har vi mottatt henvendelser som tilsier at det er behov for mer informasjon. 

 

Enebakk kommune inviterer derfor til et åpent møte:

 

Tirsdag 14. Februar 2017 kl 18.00 i rådhusets Herredstyresal

Adresse: Prestegårdsv. 4, 1912 Enebakk

 

Fristen for tilbakemelding er utsatt til 10.03.2017