Den offisielle Veterandagen 8. mai markeres over hele landet. Kommunene i Follo ønsker også å markere dagen med et felles arrangement. Hensikten med dagen er å hedre norske kvinner og menn som har tjenestegjort i militære og sivile internasjonale operasjoner.


Vi vil, i samarbeid med kommandanten på Oscarsborg og Forsvarsbygg invitere veteraner med følge til en middag
på Oscarsborg festning.


Program: (Før kl. 16:45 - Se egne programmer)

  • 16:15 Oppmøte Veteranhuset, Husvikveien 44, Drøbak
  • 16:50 Fergetransport til Oscarsborg fra Sundbrygga
  • 17:20 Feltgudstjeneste i Kongelunden
  • 18:15 Foredrag av en veteran
  • 19:15 Medaljeseremoni
  • 20:00 Middag i Forpleiningen
  • 22:00 Fergetransport fra Oscarsborg festning til Sundbrygga

Antrekk: uniform eller pent sivilt

ARRANGEMENTET ER GRATIS
Påmelding: pamelding@camp-oscarsborg.no (påmelding må inneholde: Navn, e-postadresse, tlf og kommune).

Påmeldingsfrist: 1. mai 2020

Maksimalt antall deltakere: 150

Klikk her for å se invitiasjonsplakaten (.pdf)

Arrangementet er et samarbeid mellom Veteranhuset Camp Oscarsborg og kommunene Frogn, Ås, Vestby, Nesodden, Nordre Follo og Enebakk.