Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Les mer hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa.no)

Informasjon om jodtabletter på flere språk (dsa.no)

Riktig bruk av jodtabletter (Helsedirektoratet.no)

Beredskap i Enebakk

Enebakk kommune har jodtabletter til alle under 18 år, og har en beredskapsplan for utdeling, dersom det skulle bli nødvendig.