Geologer og teknikere fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) har i dag jobbet med borerigg og tatt prøver av grunnforholdene ved rasstedet i Kirkebygda i Enebakk.Jordras Kirkebygda - bussparkering, busser nær raskant

Det er boret i alt fem hull og det er tatt prøver på begge sider av fylkesveien, opplyser geotekniker Bjørn Kalsnes ved NGI.

– Vi er kommet frem til at fylkesveien kan åpnes igjen i dag, sier Kalsnes.  

Veien vil bli åpnet for trafikk omtrent klokken 17:30, og skiltene med varsel om stengt vei og omkjøring vil bli tatt ned så fort som mulig.

Raset gikk i østre og nedre del av det som er bussparkering og bussgarasjeanlegg tilhørende transportselskapet Vy.

NGI har gitt klarsignal til at det kan hentes ut seks busser som står nærmest fylkesveien. Både Ruter og Vy vil prioritere skoletransport mandag.

Innkjøringen til bussgarasjen vil bli sperret med vaktbemanning.

Det er fremdeles ferdselsforbud på begge sider av fylkesveien i nærheten av raset, og NGI og Enebakk kommune anmoder publikum på det sterkeste om å holde seg unna dette området.

Når det gjelder beboerne som er evakuert fra sine boliger opprettholdes evakueringen i første omgang frem til en ny vurdering gjøres mandag formiddag.

Det skal gjøres flere grunnundersøkelser mandag og utover i uken som kommer.

BILDETEKST: Fylkesveien gjenåpnes for trafikk i dag, og busselskapet Vy får hentet ut noen av sine busser som står lengst unna raskanten. (Foto: Jarl Erik Høvring, Follo brannvesen IKS, Enebakk kommune)

Klikk her for å lese mer om jordraset i vårt nyhetsarkiv