Natt til lørdag 1. februar gikk det et jordskred like nord for kommunens administrasjonssenter i Kirkebygda i Enebakk kommune.Jordras - Kjersti Øiseth - Hans Kristian Solberg - politi

Jordskredet er omtrent 150 meter bredt. Politiet har så langt ikke fått melding om personskade eller skade på bygninger, men fylkesvei 120 Lillestrømvegen er stengt nord og sør for rasstedet.

 – På kommunehuset i Enebakk er det samlet ansvarlig personale fra kommunen, folk fra brannvesen, politi og Norges Geotekniske Institutt, og vi jobber nå for å få oversikt over omfanget av skredet, opplyser rådmann Kjersti Øiseth og ordfører Hans Kristian Solberg.

– Det viktigste nå er at ingen beveger seg i nærheten av området hvor skredet har gått. Geologene er ute og vurderer jordmassene, og vi følger situasjonen fortløpende, sier Øiseth.

Hun opplyser at det jobbes med å opprette base for hjemmetjenestene på Flateby, slik at folk som har pleiebehov får den hjelpen de trenger.

Kommunen følger situasjonen tett, og vil i løpet av dagen legge ut informasjon på kommunens nettsider og Facebook.

 

BILDETEKST: rådmann Kjersti Øiseth og ordfører Hans Kristian Solberg samarbeider med politiet for å få oversikt over situasjonen. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune)