Vi ønsker et samarbeid med deg som arbeidsgiver om sommerjobb til unge arbeidsledige. I tillegg til økonomisk støtte, vil vi hjelpe deg med å finne aktuelle kandidater til din bedrift. Det er viktig for oss å få med deg som arbeidsgiver på laget, slik at vi sammen kan gi de unge en verdifull jobberfaring og styrke deres muligheter videre i arbeidslivet.

Hva innebærer tilskuddet?

  • Tilskuddet fra NAV dekker 50-75% prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker, men kan forlenges med ordinært lønnstilskudd (lavere sats) ved behov
  • Tiltaket kan starte opp i perioden fra 1. juni til og med 31. august

Hvem kan ansettes?

  • Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for ekstra hjelp og/eller tilrettelegging for å komme i jobb

Ja, dette er jeg interessert i å være med på!

På NAVs nettside https://arbeidsgiver.nav.no/tiltak/sommerjobb/ vil du finne mer informasjon om sommerkampanjen.

Bruk dette skjemaet for å få direkte kontakt med markedskontaktene i kommunen:
https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/kontaktskjema

Vi gleder oss til å høre fra deg.