Statens vegvesen er i ferd med å rehabilitere deler av fylkesvegnettet i Akershus. Nå står Fv 155 Osloveien for tur

Arbeidene vil pågå i perioden 05.08.2019 til 01.10.2019 fra kl. 07:00 - 19:00 på strekningen mellom Skiveien og Tangen bru, inngående kjørefelt mot Oslo (se vedlegg for kart).

Redusert fremkommelighet:
Et kjørefelt vil være stengt i anleggsperioden, og det vil bli benyttet lysregulering/eventuelt manuell trafikkdirigering forbi arbeidsområdet.
Vi ber alle trafikanter respektere skilter og sperringer som er satt opp. Adkomst til berørte grunneiendomer vil så langt det er mulig bli opprettholdt. Adkomsten kan bli avskåret i kortere perioder.

Ta kontakt hvis noe er uklart Statens Vegvesen beklager de ulempene arbeidene vil medføre for beboere og trafikanter i området.

Kontaktinformasjon:

For spørsmål om anleggsarbeidet, kontakt:
Vaktmesterkompaniet AS, anleggsleder Ole Johan Rudsrud, tlf.: 416 78 526

For generelle spørsmål, kontakt:
Statens Vegvesen, byggeleder Yngvar Jahren, tlf.: 468 64 781

Logo - Statens vegvesen