Kemnerkontoret har sett seg nødt til å forlenge perioden for telefontid ut 2018.

Vi har behov for en periode med telefontid for de som er arbeider med innfordring og regnskap hos oss.

Telefontiden vil være hver dag mellom klokken 10:00 til 14:00 og vil tre i kraft fra og med 1.11.

Vi beklager de ulempene dette vil føre til for publikum og vi tror at vi vil være i stand til å ta imot telefoner hele dagen fra og med 31.12.

Her kan du lese mer om Kemneren i Follo, som er felles kemnerkontor for Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.