Vår visjon

Kirkebygden barnehage - der leken er viktigst!

Våre verdier: Omsorg, raushet og glede

Våre satsningsområder for barnehageåret 2020 - 2021:

  • Lekemiljøer og psykisk helse
  • Kommunikasjon, språk og tekst

Vil du lese mer om Kirkebygden barnehage? Gå inn på våre hjemmesider www.kirkebygden.barnehageside.no