Mer om skolen

Kirkebygden skole flyttet inn i nye lokaler i 1999. Kirkebygden skole setter elevenes trivsel og læring i fokus. Skolen jobber aktivt med å legge til rette for å tilpasse undervisningen i forhold til elevenes ulike læringsstiler.