Sommerferien er over, skoler og barnehager starter opp og ansatte vender tilbake til jobb. Samtidig er vi i en situasjon med stedvis smitteøkning flere steder i landet, blant annet i noen av Enebakks nabokommuner.

I helgen ble det meldt en positiv koronatest i Enebakk, tilfellet er knyttet til reise i utlandet. Det er nå totalt 57 registrerte smittede med påvist covid-19 i Enebakk kommune, ifølge informasjon fra smittevernlege Lars-Erik Fikke.

– Du trenger ikke lenger å kontakte lege for å få test, du kan kontakte koronatelefonen direkte. Det blir nå tatt over 100 tester per uke i Enebakk, sier Fikke.

Testkriteriene er som følger:

1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene

3. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test.

Vi har utvidet åpningstiden på kommunens koronatelefon, tlf. 940 18 300. Telefonen er nå betjent alle hverdager fra kl. 09:00 til 11:30 og 12:00 til 14:30.

Skolestart

151 førsteklassinger starter ved skolene i Enebakk i år, opplyser kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Gjesdahl Weng.

– Skolestart vil være preget av tiltak i forhold til situasjonen rundt korona. Å holde avstand, renhold og håndvask vil fortsatt være de viktigste tiltakene. Skolene skal følge det som kalles gult nivå i smittevernsveilederen. Likevel vil skoledagen være tilnærmet normal når det gjelder undervisning. Det er viktig at elevene opplever at skolen tar smittevern på alvor, samtidig som læringen blir ivaretatt, sier Weng.

Styrker smittevernsarbeidetKriseledelsen august 2020 - Solberg - Weng - Brenna - Kløvstad - Øiseth - foto Aksel Edgar-Lund CRPD.jpg

Enebakk kommune jobber kontinuerlig med smittevernsarbeid og beredskap. I sommer har kommunen lyst ut stillinger og rekruttert personell for å øke satsingen på smittevernsarbeidet.

Ordfører Hans Kristian Solberg ønsker å opprettholde befolkningens smittebevissthet, nå som hverdagen er i gang igjen for fullt.

– Enebakk kommune var hardt rammet av covid-19 i vår. Det er en situasjon vi ikke ønsker å havne i igjen. Jeg vil derfor komme med en vennlig oppfordring til alle om å huske på de grunnleggende smittevernreglene, som å holde deg hjemme hvis du er syk, vaske hender ofte, holde minst en meter avstand til andre og å huske på god hostehygiene, sier Solberg.

– Jeg vil samtidig gi en god porsjon ros til våre ansatte som daglig jobber med smittevern og testing på teststasjonen, og som besvarer koronatelefonen. Kriseledelsen koordinerer Enebakk kommunes innsats i kampen mot viruset, men det er de ansatte som jobber i førstelinjene som gjør den viktigste jobben når det gjelder å møte innbyggernes behov og holde beredskapen på et høyt nivå. Jeg opplever at kommunens ansatte på alle tjenesteområder anstrenger seg og jobber godt i det som fortsatt er en krevende situasjon for oss alle, sier Solberg.

Enebakk kommune vil om kort tid sende en tekstmelding (sms) til alle innbyggere med en vennlig påminnelse om å huske på smittevernreglene.


BILDETEKST: Kriseledelsen i Enebakk kommune, her representert ved ordfører Hans Kristian Solberg (f.v.), kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef Marit Larald Brenna, økonomisjef Lars André Kløvstad og rådmann Kjersti Øiseth. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, informasjons- og kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune)