Vi har ledig 30 % stilling som klubbmedarbeider ved fritidsklubbene i Enebakk kommune.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til arbeid med barn/unge på faste klubbkvelder og ved enkeltarrangementer.

Klubbåret følger skoleåret, vanligvis med arbeid 1 - 2 ettermiddager/kvelder per uke, samt arbeid ved avholdelse av ferietiltak i skoleferiene og ved høst - og vinter LAN.

Fritidsklubbene i Enebakk skal være et godt sted å være for barn og ungdom der de kan oppleve samhold med andre, spennende aktiviteter og trygge ledere som bryr seg om dem. Målet er at deltakerne selv, i størst mulig grad, er med å utvikle og skape fritidstilbudet ved klubbene. Fritidsklubbene har fokus på klubbene som en forebyggende arena og det legges opp til et samarbeid med kommunens SLT team (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Stillingen vil i hovedsak være knyttet opp mot fritidsklubben REST i Ytre Enebakk, men også med vakter på fritidsklubben på Flateby.                                                              

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Barne- og ungdomsarbeider eller relevant erfaring fra arbeid med målgruppa.
  • God digital kompetanse.
  • Personlig egnethet.
  • Det kreves at du har plettfri vandel, samt at du legger fram godkjent relevant politiattest.

 

Personlige egenskaper:

  • Du er initiativrik og kreativ.
  • Du trives sammen med ungdom og har fokus på ungdomsressurser.
  • Du er opptatt av ungdommens interesser og følger med på trender i ungdomskulturen.
  • Du liker å jobbe med sårbare barn og unge.
  • Du trives i aktivitet og i samspill med andre og kommuniserer godt med barn og unge
  • Du har gode kommunikasjonsevner, er fleksibel og evner å ta ting på sparket.

 

Vi kan tilby en meningsfull og variert jobb med spennende oppgaver.

Godt arbeidsmiljø og erfarne kollegaer.

Kollegaer med stort engasjement for og kompetanse i å skape gode oppvekstsvilkår og fritidstilbud.

Tilsetting skjer i henhold til de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, forskrifter og tariffavtaler. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. God pensjonsordning i KLP.
Lønn- og arbeidstidvilkår vil være i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og avtaleverk.

De som tilsettes må før tiltredelse legge fram godkjent politiattest, (jfr. § 19 i barnehageloven og jfr. § 10-9 i opplæringsloven).

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt leder for SLT Per Øivind Gundersen 93257125 eller enhetsleder Sonja Røhne 47797140.

 

Søknadsfrist: 29. oktober 2021

Søk elektronisk her     

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentlighetslova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.