Faktura for de kommunale gebyrene for 2. halvår 2017 sendes ut i løpet av kort tid. Gebyrene dekker kostnader knyttet til kommunens renovasjons-, feie- og avløpstjeneste. Gebyrene er underlagt selvkostregelverket. Det innebærer at alle gebyrinntekter for en tjeneste skal brukes til å produsere tjenesten.

 

For spørsmål knyttet til hva du betaler for send en mail til gebyr@enebakk.kommune.no eller kontakt Servicetorget. Slike spørsmål håndteres av Teknisk avdeling v/EKT. Vi har ikke mulighet til å håndtere alle henvendelsene straks, så fint om du legger igjen info om hva det gjelder og gjerne en mailadresse eller telefonnummer, så sjekkes saken opp i mellomtiden og du får en tilbakemelding.

 

For henvendelser knyttet til innbetaling og hvem som skal motta faktura kontakt Økonomikontoret på utfakturering@enebakk.kommune.no.

 

Eierskifter foretatt i august er ikke ført ennå slik at faktura kommer til tidligere eier. Ta kontakt med økonomi så sendes faktura til ny eier etter sjekk i eiendomsregisteret. Ved eierskifter må kjøper og selger gjøre opp mellomværende seg imellom.

 

Når det gjelder feiing faktureres hele årsgebyret i 2. termin. Gebyret er kr 375 inkl. mva per pipeløp. Feiing/branntilsyn i bolig skjer hvert 4.år. Kostnaden til dette er fordelt i 4 like deler som faktureres årlig for å få en jevnere gebyrbelastning. Om du har spørsmål knyttet til gjennomføring av tjenesten kontakt Follo Brannvesen (feier@follobrannvesen.no).