Faktura for de kommunale gebyrene for 2. halvår 2018 blir sendt ut i disse dager.

Betaling for kommunens tjenester innenfor avløp, renovasjon og feiing blir nå fakturert. Faktura ligger i nettbanken eller i Digipost/Altinn. Dersom ingen av disse alternativene er valgt blir faktura sendt i posten.

Forfall er 25. september.

Periode: Fakturaen for kommunale gebyrer gjelder 2. halvår 2018. For branntilsyn/feiing gjelder gebyret hele 2018.

Selvkostdekning

Innenfor renovasjon, avløp og feiing praktiserer Enebakk at gebyrinntektene for en tjeneste dekker alle kostnadene som brukes til å produsere tjenesten. Gebyrinntektene skal ikke være høyere enn kostnadene. For å sikre dette lages det hvert år selvkostregnskap og -budsjett for den enkelte tjeneste. Eventuelle merinntekter settes av på fond til senere bruk innenfor en 4-årsperiode.

Eierskifte

Den som er registrert som eier på faktureringstidspunktet mottar fakturaen for hele perioden.

Ved eierskifter må tidligere og ny eier gjøre opp seg imellom.

Tjenesteprodusent

Mens det er kommunen som ivaretar avløpstjenesten, er arbeidet både med renovasjon og feiing/branntilsyn satt ut til interkommunale selskaper; henholdsvis Romerike avfallsforedling (ROAF) og Follo Brannvesen.

 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Tjenesten omfatter:

  • Behovsprøvd feiing av pipeløpet (pipa sjekkes normalt hvert 4. år)
  • Branntilsyn i bolig (normalt hver 4. år)

Se mer informasjon på www.follobrannvesen.no. Forskrift om brannforebygging ble endret i 2016 slik at sjekk og tilsyn gjøres etter behov. Tidligere var det forskriftsfestet et fast 4 års intervall på disse tjenestene. Follo Brannvesen har i hovedsak videreført et intervall på 4 år. Gebyret utgjør 338 kr totalt om man har ildsted med ett pipeløp.

Neste tilsynsrunde planlegges å starte i løpet av året.

Enebakk kommune oppfordrer alle innbyggere til å benytte eFaktura

Det er mange fordeler ved å benytte eFaktura:

  • eFaktura blir ikke belastet din konto før du har bekreftet regningen i nettbanken eller via SMS.
  • Du slipper å taste inn lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon. Du kan endre beløp, belastningskonto og forfallsdato hvis du har behov for det.
  • Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken, og skrive dem ut hvis behov.
  • Siden regningene kommer i nettbanken din og du kan velge å bli varslet via SMS, er du ikke avhengig av posten når du for eksempel er ute og reiser.
  • Det vil bidra til å minske kommunens indirekte kostnader til avløp og renovasjon, og kan dermed føre til lavere kommunale gebyrer.

Slik melder du inn en ny avtale:

  • Når du betaler en regning i nettbanken din til en som tilbyr AvtaleGiro og/eller eFaktura vil du få spørsmål om du vil betale med AvtaleGiro eller eFaktura til denne mottakeren neste gang. Dermed er det bare å si ja takk!
  • For å gjøre det enklere for deg kan du la banken opprette nye eFaktura-avtaler automatisk. Du kan når som helst slå av automatisk innmelding.
  • Det er også mulig å velge avtalegiro, dersom du ønsker at beløpet skal trekkes direkte fra din konto på forfallsdato uten at du trenger å foreta deg noe.

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til innbetaling/eier, eller hva du betaler for ta kontakt på gebyr@enebakk.kommune.no og beskriv hva det gjelder.

Du kan også kontakte kommunen på telefon 64 99 20 00.

Innbetalingen dekker viktige tjenester som reduserer forurensning, er viktige for helse og trivsel, og brannsikkerhet. Vi håper tjenestene oppleves som gode og målrettede.