Her finner du informasjon om priser og kommunale gebyrer i Enebakk kommune.  Dokumentet viser blant annet satser for kulturskolen, barnehager og SFO, samt satsene for praktisk bistand og hjelp i hjemmet, sykehjemssatser og egenandel for behandling hos fysioterapeut. I tillegg finner du avløpsgebyr for husstander som er tilknyttet avløpsnettet.

De årlige kommunale eiendomsgebyrene består av renovasjonsgebyr, feiegebyr og avløpsgebyr/slamtømmegebyr. Vanngebyr ilegges ikke av kommunen siden det er private vannverk i Enebakk: Kirkebygden/Ytre Enebakk Vannverk SA og Flateby Vannverk BA.

Gebyrene fordeles i 4 like deler som forfaller på følgende datoer:

  • 15. februar                        
  • 15. mai                
  • 15. august                         
  • 15. november

Gebyr for feiing og boligtilsyn vil fortsatt bli fakturert én gang per år, og faktureres i 3. termin med forfall 15. august.