Her finner du informasjon om priser og kommunale gebyrer i Enebakk kommune

Dokumentet viser blant annet satser for kulturskolen, barnehager og SFO, samt satsene for praktisk bistand og hjelp i hjemmet, sykehjemssatser og egenandel for behandling hos fysioterapeut. I tillegg finner du avløpsgebyr for husstander som er tilknyttet avløpsnettet.

De årlige kommunale eiendomsgebyrene består av renovasjonsgebyr, feiegebyr og avløpsgebyr/slamtømmegebyr. Vanngebyr ilegges ikke av kommunen siden det er private vannverk i Enebakk: Kirkebygden/Ytre Enebakk Vannverk SA og Flateby Vannverk BA.

Gebyrene fordeles i 4 like deler som forfaller på følgende datoer:

  • 15. februar      (gjelder for perioden 1. januar til 31. mars)                       
  • 15. mai            (gjelder for perioden 1. april til 30. juni)
  • 15. august       (gjelder for perioden 1. juli til 30. september)                     
  • 15. november  (gjelder for perioden 1. oktober til 31. desember)

Gebyr for feiing og boligtilsyn vil fortsatt bli fakturert én gang per år, og faktureres i 3. termin med forfall 15. august.