Planprogram januar 2017

Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning samt behovet for utredninger. Du kan laste ned hele planprogrammet ved å trykke på filen til høyre.