Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon med ansvar for hele kommunens daglige virksomhet. Kommunedirektøren har ansvar for at kommunens driftsoppgaver gjennomføres med den kvalitet og omfang som er bestemt. Videre for at saker som legges fram til folkevalgte organer er godt utredet. Etter behandling skal kommunedirektøren sørge for at saken blir fulgt opp i samsvar med vedtaket. 

Kommunedirektør: Andreas Halvorsen
Kommunalsjef HOS: Kjersti H. Pedersen
Kommunalsjef KOS: Olav Gjesdahl Weng
Kommunalsjef TES: Tore Hauger