Hver høst legger Kommunedirektøren frem en plan om hva kommunen skal gjøre de neste fire årene.
I Enebakk kalles denne planen for et handlingsprogram.

Vedlagt ligger Kommunedirektøres forslag for 2022-2025, som skal behandles i Kommunestyret 13.12.2021.

HP 2022.png

Kommunedirektørens forslag til HP 2022-2025 (digital utgave)